Manoma, kad gyvenimą nulemia karma. Šie įstatymai teigia, kad už teisingai nugyventą gyvenimą, nuopelnai bus kitame gyvenime.Užsimerk ir keletą minučių pamąstyk, kaip
tavo poelgiai veikia tavo ir kitų tave supančių gyvenimus. Kaip tavo gyvenimas pakistų, jeigu stengtumeisi  visą laiką būti švelnus, geranoriškas? Gera karma priklauso nuo tyrų siekių, todėl svarbu nuteikti save geriems veiksmams.Įsisamonink tai nuo dabar ir, nepaisant į kokią situaciją pateksi, galvok apie kitus ir dvasios didingumą.

Kaip aliejus sezamo sėklose, kaip sviestas grietinėje, kaip vanduo šaltiniuose ... taip viešpatauja  meilės Dievas giliausiuose sąmonės vingiuose. Pajausk Jį per tiesą ir meditaciją.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account