Žinodamas, kas tau patinka, vietoj to, ką tau visi sako, kad turėtų patikti, išsaugai gyvą sielą.

Buda patyrė nušvitimą po banjano medžiu, kuris žinomas kaip Bodi (nušvitimo) medis. Bodi medis atauga iš šakų įsišaknijusių dirvoje. Tai simbolizuoja dvasios nemirtingumą. Įsivaizduok, kad sėdi po Bodi medžiu. Žiūrėdamas į ilgas išsidriekusias šakas, jausk savo dvasią  įsikūnijusią  daugybę kartų praeityje, dabartyje ir ateityje.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account