Užsimerk ir sutelk dėmesį į kvėpavimą. Kai įkvepi, įsivaizduok , kad  balta šviesa srūva pro nosį, kol užpildo tavo esybę. Kai iškvepi, įsivaizduok visas neigiamas mintis ir skausmą keliančią emocijas  einančias pro tavo nosį nešvaria srove. Išlaikyk šią būseną, kol kvėpuoji.

Net jei naktis užtemdo tavo dvasią, jos tikslas - suteikti šviesą. Jeigu ji žemina tave, atskleisdama visas tavo blogybes, jos tikslas yra išgirti ir išaukštinti tave. Net jei ji atima visus tavo jausmus ir atitraukia tave nuo visų natūralių malonumų, jos tikslas pripildyti tave dvasiniu džiaugsmu ir priartinti prie šaltinio, kylančio iš šio džiaugsmo. Šventasis Kryžiaus Jonas

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account