Mūsų duona ir vanduo yra vieno stalo: Adomo palikimas kaip viena siela.

Aš gyvenu dvasioje sutariant su kūnu ir protu, su gamta ir jos begaliniais turtais, su kitais dvasinėje giminystėje.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account