Tu negali įlipti į tą pačią upę du kartus, kadangi atplaukia kiti vandenys.

Užsimerk ir įsivaizduok, kad lipi į raketą. Akimirksniu raketa pakelia tave aukštai virš žemės, virš viso dvilypumo. Žiūrėdamas žemyn tu matai vieną pasaulį, vieną sielų šeimą, visus surištus meilės gija.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account