Susidraugausiu su savimi be jokio šiurkštumo. Suprasiu tiesą apie save nesvarbu, kokia ta tiesa bus.

Pamatyti pasaulį smėlio grūdelyje/Ir rojų laukinėje gėlėje/ Laikyk amžinybę savo delne/ Amžinybė yra valandoje. William Blake (1757-1827)

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account